Адрес централен офис:

5800 Плевен, ул. Ресен №15
тел./факс: (064) 806 963
e-mail: office@fares-foods.com
Телефон за връзка относно заведенията и предлаганите продукти:
0888 44 49 44

За реклама:
0877 33 88 12; reklama@fares-foods.com